Διαθέσιμα μαθήματα

Σεμινάριο εκπαίδευσης στη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο με ASP.NET. 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Σεμινάριο εκπαίδευσης για την προστασία των υπολογιστών, των δικτύων  και των δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα.

Σεμινάριο για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C#.


Εισαγωγικό σεμινάριο για την εκμάθηση αξιοποίησης Η/Υ στην εκπαίδευση.