Πληροφορική

Σεμινάριο εκπαίδευσης στη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο με ASP.NET. 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Σεμινάριο εκπαίδευσης για την προστασία των υπολογιστών, των δικτύων  και των δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα.

Σεμινάριο για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C#.


Εισαγωγικό σεμινάριο για την εκμάθηση αξιοποίησης Η/Υ στην εκπαίδευση.

Σεμινάριο εκπαίδευσης για την  χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνων.  

Σεμινάριο για την εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής  και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Σεμινάριο εκπαίδευσης της τεχνολογίας Ajax του Web Development.

Σεμινάριο εντολών μορφοποίησης των στοιχείων html από τα οποία αποτελείται μία ιστοσελίδα.

Εκπαίδευση στο Cloud Computing.

Σεμινάριο για ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση PHP.

Σεμινάριο εκπαίδευσης στην Εικονοποίηση (Virtualization).

Εκπαίδευση στην γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic®.