Πληροφορική

Σεμινάριο για ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση PHP.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο.

Εκπαίδευση στο Cloud Computing.

Εκπαίδευση στην γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic®.

Σεμινάριο εντολών μορφοποίησης των στοιχείων html από τα οποία αποτελείται μία ιστοσελίδα.

Σεμινάριο εκπαίδευσης της τεχνολογίας Ajax του Web Development.

Εκπαιδευτικό σεμινάριο ανάπτυξης ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Σεμινάριο για την εισαγωγή των τεχνολογιών της πληροφορικής  και των υπολογιστών στη δημόσια διοίκηση.

Σεμινάριο εκπαίδευσης στην Εικονοποίηση (Virtualization).

Σεμινάριο για την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού C#.


Σεμινάριο εκπαίδευσης στη δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο με ASP.NET. 

Σεμινάριο εκπαίδευσης για την προστασία των υπολογιστών, των δικτύων  και των δεδομένων στα πληροφοριακά συστήματα.

Σεμινάριο εκπαίδευσης για την  χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνων.  

Εισαγωγικό σεμινάριο για την εκμάθηση αξιοποίησης Η/Υ στην εκπαίδευση.