Τουριστικός αντιπρόσωπος

 Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς απαιτούν στελέχη εξειδικευμένα, τα οποία να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πελατών και να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία σε όλες τις απαιτήσεις τους. Στις αρμοδιότητές τους, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: οι πληροφορίες για δρομολόγια, ξενοδοχεία, τιμές κλπ, η δημιουργία τουριστικών πακέτων, η διοργάνωση ταξιδιών, συνεδρίων κ.α.

 

Εκπρόσωπος Τουρισμού - Οριζόντιες Δεξιότητες 

Κάθε υποψήφιος εργαζόμενος χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που παρουσιάζει το περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζεται. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να έχει γνώσεις σχετικές με υγιεινή και ασφάλεια, αγορά εργασίας, εργατικό δίκαιο και χρήση εφαρμογών υπολογιστή.

Σεμινάριο για τις Αρχές και τις Λειτουργίες του γραφείου Γενικού Τουρισμού και των Στελεχών του.

Σεμινάριο για την προετοιμασία του χώρου διαμονής μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης

Σεμινάριο για τις Αρχές και τις Λειτουργίες του Διοικητικού Προσωπικού

Σεμινάριο για τα Είδη και την Διαχείριση της Επισιτιστικής Επιχείρησης.

Σεμινάρια κατάρτισης για την εξυπηρέτηση των πελατών σε ξενοδοχειακές μονάδες

Σεμινάριο προϊσταμένου προετοιμασίας του χώρου διαμονής μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης

Ασφάλεια τουριστικών εγκαταστάσεων

Υπάλληλος ψυχαγωγίας 

Η αναψυχή, η χαλάρωση, η πολιτιστική αναζήτηση, η γνωριμία νέων τόπων και η απόκτηση εμπειριών αποτελούν τα βασικότερα αίτια της τουριστικής μετακίνησης. Ο υπάλληλος ψυχαγωγίας θα πρέπει να έχει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες, ενδεδειγμένες κατά περίπτωση και αξιόπιστες τεχνικές για αναζωογόνηση και ευεξία. Η ενότητα εξειδίκευσης της συγκεκριμένης ειδικότητας περιλαμβάνει:

Ο υπάλληλος που ασχολείται με την προώθηση-πώληση των υπηρεσιών φιλοξενίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο του τουριστικού προϊόντος, αποτελεί έναν επαγγελματία υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων με καθοριστική συμβολή στην αγορά του τουρισμού. Η καλή γνώση του τουριστικού προϊόντος, η οργανωτικότητα, η ευστροφία και η συνέπειά είναι χαρακτηριστικά που τον καθιστούν «κύριο μέτοχο» στην άνθηση του τουριστικού κλάδου.

Σεμινάριο για την προετοιμασία του χώρου εστίασης.

Σεμινάριο για την προετοιμασία του χώρου του μπουφέ.

Σεμινάριο για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών πίσω από τον πάγκο σερβιρίσματος.

Πλοηγηθείτε σε δείγμα Εκπαιδεύσεων του Τουριστικού κλάδου

Γενικά θέματα οροφοκομίας 

Υπάλληλος υποδοχής και εξυπηρέτησης πελατών 

 Ο Υπάλληλος υποδοχής διαχειρίζεται τα υπνοδωμάτια, συντονίζει τη λειτουργία όλης της μονάδας σε σχέση με την κινητικότητα της πελατείας και πλαισιώνεται από τα τμήματα κρατήσεων, θυρωρείου, τηλεφωνείου και ταμείου. Οφείλει να γνωρίζει ξένες γλώσσες, να έχει άνεση στην επικοινωνία, να είναι ευγενικός και να εξυπηρετεί γρήγορα και ποιοτικά τον πελάτη.