Η ενότητα Χρήση Βάσεων Δεδομένων απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίσει τη χρήση μιας βάσης δεδομένων. Συγκριμένα θα μάθει να:
1. Δημιουργεί μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλει τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.
2. Δημιουργεί πίνακες, να ορίζει και να τροποποιεί πεδία και τις ιδιότητές τους, να εισάγει και να επεξεργάζεται δεδομένα
3. Ταξινομεί και να φιλτράρει έναν πίνακα ή μια φόρμα. Να δημιουργεί, τροποποιεί και εκτελεί ερωτήματα για να ανακτά συγκεκριμένες πληροφορίες από τη βάση δεδομένων.
4. Να δημιουργεί φόρμες για να εισάγει, και να τροποποιεί εγγραφές και δεδομένα από τις εγγραφές.
5. Δημιουργεί συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζει αποτελέσματα έτοιμα προς διακίνηση.
Η ενότητα Παρουσιάσεις απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίσει τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να:
1. Εργάζεται με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων.
2. Κατανοεί τις διάφορες προβολές παρουσίασης και πότε να τις χρησιμοποιεί, να επιλέγει διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.
3. Εισάγει και να επεξεργάζεται το κείμενο μιας παρουσίασης.
5. Εισάγει και να τροποποιεί εικόνες, γραφήματα και αντικείμενα
6. Εφαρμόζει εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις καθώς και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο μιας παρουσίασης
Η ενότητα Χρήση και Διαχείριση Αρχείων απαιτεί από τον υποψήφιο να μάθει να χειρίζεται έναν Η/Υ. Συγκεκριμένα πρέπει να μάθει να:
1. Χρησιμοποιεί τις βασικές λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος
2. Χειρίζεται την επιφάνεια εργασίας και το γραφικό περιβάλλον χρήστη
3. Γνωρίζει τις βασικές έννοιες διαχείρισης και οργάνωσης αρχείων
4. Χρησιμοποιεί λογισμικό συμπίεσης/αποσυμπίεσης αρχείων καθώς και λογισμικό κατά των ιών
5. Χρησιμοποιεί εργαλεία επεξεργασίας κειμένου και εκτύπωσης
Η ενότητα, Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου απαιτεί από τον υποψήφιο να μάθει να χειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
Η ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα στοχεύει στην εκμάθηση της χρήσης των υπολογιστικών φύλλων.
Η ενότητα Επεξεργασία Κειμένου απαιτεί από τον υποψήφιο να μάθει να χειρίζεται μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία εγγράφων. 
Η ενότητα Πλοήγηση στον Ιστό, απαιτεί από τον υποψήφιο να έχει γνώσεις για το Διαδίκτυο και να μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν Φυλλομετρητή Ιστού.Ο υποψήφιος θα πρέπει να μάθει να:
1. Κατανοεί τι είναι το Διαδίκτυο και την ορολογία του καθώς και να έχει επίγνωση των θεμάτων ασφαλείας
2. Επιτυγχάνει εργασίες περιήγησης στον ιστό, καθώς και να επεξεργάζεται τις ρυθμίσεις
3. Συμπληρώνει και να καταχωρεί ιστοφόρμες και να αναζητεί πληροφορίες.
4. Αποθηκεύει ιστοσελίδες, να κάνει λήψεις αρχείων από τον ιστό, και να αντιγράφει περιεχόμενο από το Διαδίκτυο σε ένα έγγραφο.