Το Outlook είναι το ποιο διαδεδομένο πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Μέσα από αυτή την σειρά διαδραστικών βίντεο μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να κάνει εγκατάσταση έναν λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην εφαρμογή καθώς και να στέλνει μηνύματα με κάποιο συνημμένο αρχείο ή σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα.

Θα μάθει επίσης να χρησιμοποιεί το βιβλίο διευθύνσεων του προγράμματος, το ημερολόγιο.


Ο Microsoft edge είναι ο διάδοχος του internet explorer καθώς αυτός πλέον δεν υποστηρίζετε από την Microsoft.

Ο εκπαιδευόμενος θα μάθει μέσα από αυτή την σειρά βίντεο μαθημάτων τι είναι το διαδίκτυο και τι ο παγκόσμιος ιστός.

Θα μάθει να επισκέπτεται ιστοσελίδες, να τις αποθηκεύει στα αγαπημένα και να κάνει λήψη κάποιου αρχείο.

Τέλος θα μάθει τι είναι τα Cookies, και πως μπορεί να εκτελέσει αναζητήσεις στον παγκόσμιο ιστό χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης όπως είναι το google.


Το Microsoft Excel είναι ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων. Μέσα από αυτή την σειρά διαδραστικών βίντεο μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να εισάγει δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας και να τα μορφοποιεί.

Θα μάθει να εκτελεί υπολογισμούς με την χρήση συναρτήσεων ή υπολογιστικών τύπων καθώς να αλλάζει την διαμόρφωση ενός φύλλου εργασίας.

Θα μάθει να δημιουργεί γραφήματα και να ταξινομεί καθώς και φιλτράρει δεδομένα.


Το Microsoft Word είναι ο ποιο διαδεδομένος επεξεργαστής κειμένου. Μέσα από αυτή την σειρά διαδραστικών βίντεο μαθημάτων ο εκπαιδευόμενος θα μάθει να επιλέγει και να διορθώνει κείμενο καθώς και να του εφαρμόζει μορφοποιήσεις γραμματοσειράς και παραγράφου.

Θα μάθει τις επιλογές της διαμόρφωσης της σελίδας του εγγράφου καθώς και να διαχειρίζεται αντικείμενα σχεδίασης και εικόνες.

Θα μάθει να εργάζεται με πίνακες καθώς και να χρησιμοποιεί την συγχώνευση αλληλογραφίας για την δημιουργία επιστολών και ετικετών.