ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ - ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19 ΠΗΡΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ  31/05/2020

Last modified: Wednesday, 15 April 2020, 12:04 AM