Ανακοινώσεις ιστοτόπου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

by Admin Admin -
Number of replies: 0

Η Τεχνική υποστήριξη παρέχεται από κατάλληλα εκπαιδευμένα στελέχη για τη χρήση του Συστήματος Tηλεκατάρτισης, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, την επίλυση αποριών τεχνικής φύσεως και την αξιοποίηση των λειτουργικών δυνατοτήτων που προσφέρει προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της τηλεκατάρτισης.

Η υποστήριξη παρέχεται και σε ατομικό επίπεδο, τηλεφωνικά στο 2160009099 από τις 08:00 έως τις 22:00