Η ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα στοχεύει στην εκμάθηση της χρήσης των υπολογιστικών φύλλων σε προχωρημένο επίπεδο.

Η ενότητα, Διαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου απαιτεί από τον υποψήφιο να μάθει να χειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). 
Η ενότητα Χρήση Βάσεων Δεδομένων απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίσει τη χρήση μιας βάσης δεδομένων. 
Η ενότητα Υπολογιστικά Φύλλα στοχεύει στην εκμάθηση της χρήσης των υπολογιστικών φύλλων.
Η ενότητα Παρουσιάσεις απαιτεί από τον υποψήφιο να γνωρίσει τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων. 
Η ενότητα Πλοήγηση στον Ιστό, απαιτεί από τον υποψήφιο να έχει γνώσεις για το Διαδίκτυο και να μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν Φυλλομετρητή Ιστού.

Η ενότητα Επεξεργασία Κειμένου απαιτεί από τον υποψήφιο να μάθει να χειρίζεται μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία εγγράφων

Η ενότητα Χρήση και Διαχείριση Αρχείων απαιτεί από τον υποψήφιο να μάθει να χειρίζεται έναν Η/Υ.